HospiCon 2019

Konference českých nemocnic

9. – 10. 4. 2019

Hotel Galant, Mikulov


Zaregistrovat se

Úvod

Termín konání konference

9. - 10.4.2019

Hotel Galant, Mikulov


Cílem této odborné konference je představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj segmentu ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic.

Prostředí nemocniční péče je usměrňováno velkým množstvím regulace jako např. pojistnými plány, úhradovou vyhláškou, vykazováním, lékovou politikou, veřejnými zakázkami, registrem smluv, stále silnější elektronizací, osobními náklady, ale i vlastní infrastrukturou poskytovatele a jeho manažerským řízením v rychle se měnícím prostředí českého zdravotnictví a farmaceutického obchodu. Praktické zkušenosti z managementu nemocnic jsou ale přenositelné a nedocenitelné. Konference bude složena ze tří diskusních bloků, ve kterých vystoupí přední odborníci, respektovaní představitelé nemocničního managementu, zástupci regulátorů a plátců.

Diskusní bloky budou zaměřeny na strategii zdravotnictví, úhrad, centrovou péči a nemocniční nákupy včetně zdravotnických prostředků. Účastníky konference v plénu jsou tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Program konferenceDEN 1, úterý 9.4.2019


BLOK 1, 10.00 – 14.00 hod.
Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pohledem regulátora, plátce a poskytovatele.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

 

 • Dostupnost a kvalita ústavní zdravotní péče v ČR
  MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, PSP ČR
 • Kam kráčí české zdravotnictví aneb budoucí dostupnost a kvalita specializované a ambulantní nemocniční péče
  Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc,. ředitel, Masarykův onkologický ústav
 • Priority ve financování ústavní zdravotní péče, role pacientů, poskytovatelů a plátců a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Úhradová vyhláška a zdravotně pojistné plány pro rok 2019 z pohledu SZP ČR
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • Dostupnost léčiv a nová regulační opatření, lékový záznam
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Priority SÚKL 2019 a vývoj revize cen a úhrad léčiv, e-recept
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR
 • Strategie největšího privátního poskytovatele ústavní zdravotní péče v ČR a SR
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D., generální ředitel a předseda představenstva zdravotnické skupiny, AGEL
 • Příležitosti a výzvy v řízení nemocnice v Jihlavě pro rok 2019
  MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava
 • První praktické výstupy z projektu DRG restart týkající se českých nemocnic
  Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Spravedlnost v úhradách nemocniční péče a hráz mezi nemocniční a sociální péčí
  MUDr. Pavel Vepřek, předseda spolku Občan, člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a.s.

14.00 – 15.00 Přestávka na obědBLOK 2, 15.00 – 18.00 hod
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 

 • Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven?
 • Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2019;
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16)
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?
 • Jaký je očekáván vývoj situace v legislativě zdravotnických prostředků (ZULP i ZUM)
 • Jak bude vypadat očekáváný systém úhrady léků na vzácná onemocnění?
 • Jak budou do systému úhrad vstupovat přípravky na moderní terapii?

Účastníci bloku:

 • MUDr. Pavel Frňka, DMS, člen představenstva, AGEL;
 • MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva, Nemocnice Pardubického kraje;
 • MUDr. Alena Miková, ředitelka, OLZP VZP;
 • Mgr. Kateřina Podrazilová, PhD., předsedkyně lékové komise, SZP ČR;
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR;
 • MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka, Oborová zdravotní pojišťovna;
 • Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

20.00 hod. společná večeře

 

DEN 2, středa 10.4.201909.00 – 09.30 hod.
Příležitosti a výzvy v řízení největší veřejné přímo-řízené nemocnice ČR pro rok 2019

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice v MotoleBLOK 3, 09.30 – 13.00 hod.
Požadavky na transparentnost, aneb současná praktická úskalí v obchodních aktivitách nemocnic, mimo jiné:


 • Aktuální otázky a problematika jednotkových cen, adresných/neadresných bonusů a obchodního tajemství;
 • Transparentnost při realizaci nákupních procesů v praxi nejen při veřejných zakázkách: aktuální dopady zákona o registru smluv a pokynů zřizovatelů nemocnic, poptávková řízení, elektronizace veřejných zakázek;
 • Dostupnost léčivých přípravků: vývoj či změny distribučních modelů v návaznosti na již proběhlé a připravované změny zákona o léčivech – tedy povinné dodávky, tržní podíl versus připravovaný emergentní systém a nová pravidla pro reexport léčivých přípravků;

to vše naprosto aktuálně, prakticky, právně a daňově.

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.


 • Jaké klíčové legislativní změny ve zdravotnictví přinesl rok 2018 a jaké připravuje rok 2019? Souhrnný přehled na úvod;
 • Trendy v oblasti bonusů: změnila se povaha bonusů? Jak praxi ovlivnil příkaz ministra zdravotnictví, cenový předpis a memorandum AIFP a MZd? Toto vše zejména právně a daňově + shrnutí aktivit léta/podzimu 2018, požadavky na bonusová ujednání nemocnice x dodavatelé, kontrolní činnost NKÚ a dopady do praxe;
 • Požadavek na zveřejňování jednotkových cen a registr smluv pohledem reálných zkušeností s uplatňováním obchodního tajemství i při veřejných zakázkách – Reálné dopady do praxe nemocničního prostředí;
 • Zákon o léčivech – proběhlé a chystané novely a dopady do praxe – zaměřeno na praxi výrobců, distributorů? Aktuální dostupnost od účinnosti novely ZoL v prosinci 2017 a možný vývoj přístupu distributorů při pohledu na připravované novely? Rizika a příležitosti;
 • Elektronizace veřejných zakázek, nové trendy a nebezpečí nemocničních nákupů – poptávková řízení, postupy zadavatelů, cesty a možnosti nemocničních nákupů, prokazování skutečného vlastníka po 1.1.2019.

Účastníci bloku: 

 • JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.;
 • Ing. Simona Fialová, ředitelka, FACTA, komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství;
 • Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM;
 • PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s , výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK;
 • Ing. Čeněk Merta, obchodní náměstek, FN Olomouc;
 • Ing. Robert Sýkora, MHA, Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN PHARMA s.r.o.;
 • Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA, ekonomický náměstek, Ústřední vojenská nemocnice;
 • Mgr. Radomíra Urbanová, obchodní ředitelka regionu Morava a východní Čechy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.


Partneři konference


Generální partner
Hlavní partneřiPartneři akce